×
خرید
پکیج نقشه و لایه های dem مدل رقومی ارتفاعی استان های ایران فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۱۳,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

پکیج لایه DEM (مدل ارتفاعی رقومی) استان های ایران

خرید
پکیج مقالات شهرسازی اسلامی معماری اسلامی شهر اسلامی فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۲۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

پکیج مقالات شهرسازی اسلامی (معماری و شهرسازی شهرهای ایرانی اسلامی)

خرید
پکیج مقالات شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۳۵,۰۰۰ تومان – ۵۸,۰۰۰ تومان

پکیج مقالات شهرسازی، برنامه ریزی و طراحی شهری (سری سوم)

خرید
پکیج مقالات مدیریت شهری فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

پکیج مقالات مدیریت شهری

خرید
پکیج مقالات جغرافیا و برنامه ریز منطقه ای فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۱۷,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

پکیج مقالات جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

خرید
پکیج مقالات کاربرد gis در شهرسازی برنامه ریزی شهری مکان یابی فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۲۳,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

پکیج مقالات کاربرد GIS و تکنیک های آن در شهرسازی

خرید
پکیج مقالات حمل و نقل ترافیک فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

پکیج مقالات حمل و نقل شهری و جاده ای

خرید
پکیج فونت های سیستمی و فارسی اتوکد سازمان نقشه برداری فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۳,۰۰۰ تومان

پکیج فونت های سیستمی و اتوکد (فارسی) سازمان نقشه برداری

خرید
پکیج نقشه و لایه های کاربردی شهر و مناطق شهری تهران فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

پکیج نقشه و لایه های کاربردی شهر و مناطق شهری تهران

خرید
پکیج مطالعات و طرح های جامع تفصیلی شهر و مناطق شهری تهران فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

پکیج مطالعات و طرح های شهر و مناطق شهری تهران

خرید
پکیج مقالات عمران، معماری و شهرسازی فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۴۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج مقالات عمران، معماری و شهرسازی (سری دوم)

خرید
پکیج شیت طراحی شهری و برنامه ریزی شهری فروشگاه شهرسازی و معماری urban store
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پکیج شیت های طراحی و برنامه ریزی شهری

0